Ružomberok

09Nov

Cieľom podujatia je predstaviť vybrané štandardy v kontexte multidisciplinárnej spolupráce v rámci 5 úrovní podpory...

09.11.2022 | 08:00 - 11:15
09Nov

Cieľom vlastníka hazardnej herne je zarobiť peniaze. Rovnaký zámer má často aj jej návštevník, teda...

09.11.2022 | 10:30 - 11:15
08Nov

Prednáška bude venovaná vybraným úlohám zo stredoškolskej matematiky, ktoré je možné vyriešiť „menej tradičnými“ spôsobmi...

08.11.2022 - 02.11.2022
10Nov

Prednáška bude venovaná rôznym typom úloh, v ktorých vystupuje (alebo nevystupuje, ale vyzerá to tak)...

10.11.2022 | 09:30 - 10:15
10Nov

Vytváranie jaskýň meteorickými a hlbinnými vodami v horizontálne uložených a zlomami rozčlenených štruktúrach karbonátov v...

10.11.2022 | 14:00 - 14:45
10Nov

Hoci na Slovensku v súčasnosti nemáme aktívne sopky, s ich aktivitou sa môže každý z...

10.11.2022 | 13:00 - 13:50
10Nov

Informácie o púti do Santiaga de Compostela. Cieľom prednášajúceho je poukázať na históriu, vývoj, jednotlivé...

10.11.2022 | 09:40 - 10:15
09Nov

Uvedená prednáška bude pojednávať o výpočte pH slabých a veľmi slabých jednosýtnych kyselín vo vodných...

09.11.2022 | 12:15 - 13:15
08Nov

Uvedená prednáška bude pojednávať o kofeíne, ktorý je najužívanejšou psychotrponou látkou na svete. Prirodzene sa...

08.11.2022 | 12:15 - 13:15
08Nov

Priblížiť aktuálne učenia Cirkvi o synodalite. Charakterizovať prebiehajúcu Synodu o synodalite. Popísať a analyzovať synody...

08.11.2022 | 09:00 - 11:30