Žilinský kraj

07Nov

Zámerom príspevku je popísať špecifiká vzdelávania žiakov s poruchou autistického spektra v kombinácii s mentálnym...

07.11.2022 | 15:30 - 16:30
08Nov

Resocializácia má pri zmierňovaní alebo eliminovaní dôsledkov prítomnosti sociálno-patologických javov v živote jednotlivca, ale i...

08.11.2022 | 11:20 - 12:55
07Nov

Prednáška sa zameriava na charakteristiku sexuálnych menšín ako cieľovej skupiny sociálnej prace. Cieľom je priblížiť...

07.11.2022 | 08:00 - 09:30
09Nov

Chod registrovaného sociálneho podniku očami zakladateľky. Cieľ podujatia: názorné oboznámenie sa s funkciami manažmentu, prepojenie...

09.11.2022 | 10:30 - 11:30
08Nov

Cieľom je charakterizovať základné komponenty špeciálnej pedagogiky, jej prínosov pre sociálnu prácu a priblížiť jednotlivé...

08.11.2022 | 13:50 - 14:35
08Nov

Prostredníctvom analýzy prípadových štúdií odsúdených budeme zisťovať, ktoré prvky boli podporné pre ich úspešnú resocializáciu....

08.11.2022 | 10:30 - 11:30
09Nov

Podujatie spája učiteľov, manažérov a študentov a jeho cieľom je prezentovať zistenia projektu v oblasti...

09.11.2022 - 10.11.2022
07Nov

Prednáška spojená s besedou približuje jednotlivé pôvodné i novšie teórie smútenia, modely, fázy či úlohy,...

07.11.2022 | 11:00 - 12:00
10Nov

Zámerom tvorivej dielne je predstaviť praxeologickú rovinu arteterapie, ktorá je jednou z možností ako rozvíjať...

10.11.2022 | 09:30 - 10:30
06Jún

Priblížiť verejnosti práce študentov Katedry výtvarnej výchovy zo študijného pobytu v Železnom. Prezentácia prác študentov...

10.11.2022 - 30.06.2023