Prezentácia

17Okt

Pozorovanie vlastností minerálov - kombinované podujatie k rovnomennej výstave.

17.10.2022 - 22.12.2022
10Nov

Prezentácia bude pozostávať z niekoľkých častí: prehliadka laboratórneho vybavenia, popis analýzy metabolitov ftalátov zo vzoriek...

10.11.2022 | 11:15 - 12:15
08Nov

Detailné pozorovanie živočíchov a ich častí pod mikroskopom.

08.11.2022 | 10:30 - 11:30
07Nov

Na podujatí sa študenti Fakulty aplikovaných jazykov dozvedia o práci prekladateľov a nahliadnu do zákulisia...

07.11.2022 | 09:00 - 12:00
15Nov

Cieľom podujatia je prezentačnou formou priblížiť študentom stredných a vysokých škôl možnosti uplatniteľnosti a zamestnania...

15.11.2022 | 09:00 - 13:00