Žilinský kraj

10Nov

Zámerom je poskytnúť študentom učiteľstva predprimárneho vzdelávania portfólio metód, ktoré sú orientované na rozvoj predčitateľskej...

10.11.2022 - 02.11.2022
16Nov

ABC pre materské školy (Learning by Doing – rozvoj kľúčových kompetencií v predškolskom vzdelávaní) je...

16.11.2022 | 10:30 - 11:15
08Nov

Zámerom workshopu je predstaviť vybrané aktivity F. Fröbela, ich aktuálnosť aj v súčasnosti a tiež...

08.11.2022 | 11:20 - 12:05
09Nov

Program: 1. Kompaníková A.: Priebeh pandémie COVID-19 u zamestnancov UNM. 2. Bielená Ľ.: Nemocničné prostredie...

09.11.2022 | 14:00 - 17:00
07Nov

Podujatie zamerané na priblíženie tematiky Harm Reduction s detailnejším zameraním na klientov sociálnej práce pracujúcich...

07.11.2022 | 10:00 - 11:00
09Nov

Cieľom podujatia je predstaviť vybrané štandardy v kontexte multidisciplinárnej spolupráce v rámci 5 úrovní podpory...

09.11.2022 | 08:00 - 11:15
09Nov

Cieľom vlastníka hazardnej herne je zarobiť peniaze. Rovnaký zámer má často aj jej návštevník, teda...

09.11.2022 | 10:30 - 11:15
08Nov

Prednáška bude venovaná vybraným úlohám zo stredoškolskej matematiky, ktoré je možné vyriešiť „menej tradičnými“ spôsobmi...

08.11.2022 - 02.11.2022
10Nov

Prednáška bude venovaná rôznym typom úloh, v ktorých vystupuje (alebo nevystupuje, ale vyzerá to tak)...

10.11.2022 | 09:30 - 10:15
09Nov

Popularizačné stretnutia so žiakmi ZŠ na vybraných školách na Liptove.

09.11.2022 | 07:50 - 10:30