verejnosť

07Nov

Prednáška Katalin Balogné Bérces, Ph.D. na tému: “The Queer Life of Voiced and Voiceless Consonants...

07.11.2022 | 13:00 - 18:00
07Nov

Tvorba profesijného životopisu. Súčasné trendy, odporúčania a rady personalistu.

07.11.2022 | 17:00 - 18:30
09Nov

Súčasný stav rozvoja sociálnej ekonomiky a sociálneho podnikania v SR. Verejné politiky podporujúce sociálne podnikanie...

09.11.2022 | 15:15 - 16:45
10Nov

Odborná prednáška, ktorú prednesie prof. Ing. Roman Boča, DrSc. Technické aplikácie klasických záznamových materiálov na...

10.11.2022 | 13:00 - 15:00
09Nov

Fakulta prírodných vied organizuje Deň otvorených dverí, ktoré sa bude konať počas dvoch dní. V...

09.11.2022 - 10.11.2022
08Nov

V rámci prezentácie sa dozviete o objave molekuly DNA, o jej vlastnostiach a rôznych podobách....

08.11.2022 | 18:00 - 20:00
08Nov

Prednáška je určená študentom filologického zamerania a záujemcom, ktorí sa chcú dozvedieť viac o personálnych...

08.11.2022 | 13:00 - 13:40
08Nov

Podujatie je adresované študentom filologického zamerania a záujemcom o významných svetových vedcov z rôznych odborov.

08.11.2022 | 12:15 - 12:55
08Nov

Podujatie je realizované v rámci podpory írskeho jazyka a kultúry na Filozofickej fakulte UMB.

08.11.2022 | 11:25 - 13:00
07Nov

Cieľom podujatia je priblíženie výskumných zámerov, ktoré realizuje KTVŠ a to tak, aby hlavní riešitelia...

07.11.2022 | 18:00 - 19:00