mládež

11Nov

Hygiena rúk je neodmysliteľnou súčasťou dôsledného dodržiavania hygienických opatrení u detí v školskom veku. Cieľom...

11.11.2022 | 08:00 - 13:00
07Nov

Seminár bude viesť PhDr. Homišanová, ktorá pracuje ako psychológ na pedopsychiatrickej ošetrovacej jednotke Psychiatrického oddelenia...

07.11.2022 | 15:30 - 17:00
10Nov

Od posledného októbrového víkendu sa náš život opäť riadi stredoeurópskym pásmovým časom. Pre astronóma, ktorý...

10.11.2022 | 17:30 - 19:30
10Nov

Od prvého štartu na obežnú dráhu okolo Zeme ubehlo už mnoho rokov a ľudstvo za...

10.11.2022 - 09.11.2022
09Nov

Na prednáške so zameraním na ochranu a monitoring vtáctva na Slovensku sa oboznámime s praktickými...

09.11.2022 | 10:00 - 12:00
08Nov

Orchidey patria k najkrajším a druhovo najpočetnejším skupinám rastlín. Zaraďujeme ich však aj k najvzácnejším,...

08.11.2022 | 10:00 - 11:30
09Nov

workshop pre študentov

09.11.2022 | 09:00 - 11:00
08Nov

Rozprávať sa budeme o súčasnej literatúre pre deti a mládež, o jej didaktických, terapeutických, interaktívnych...

08.11.2022 | 11:20 - 13:00
07Nov

10:30 Mgr. Eva Niklesová, PhD., Katedra mediálních studií, Metropolitní univerzita Praha: „Celebritizace současné české politické...

07.11.2022 | 10:30 - 15:00
08Nov

João Paulo Capelotti, Ph.D.: Humor and freedom of speech in Brazil João Paulo Capelotti, Ph.D....

08.11.2022 | 15:00 - 17:00