Trenčiansky kraj

06Nov

Cieľom prezentácie je predstaviť čitateľovi výsledky vedeckovýskumných aktivít pracovníkov Fakulty zdravotníctva TnUAD v aktuálne riešených...

06.11.2023 - 12.11.2023
08Nov

Cieľom workshopu je demonštrovať dôležitosť kritického prístupu k poskytovaným informáciám. Študenti sa oboznámia s rôznymi...

08.11.2023 | 08:00 - 09:30
07Nov

Prednášky s tematickým zameraním na nanoindentačné techniky umožní cieľovej skupine získať teoretické i praktické vedomosti...

07.11.2023 | 10:15 - 13:45
06Nov

Predstavenie (prehliadka) zariadení a výskumných techník excelentných laboratórií CEDITEK a FABLAB zameraných na materiálový a...

06.11.2023 | 12:15 - 13:45
09Nov

Prednáška o možnostiach a aplikácii trecieho zvárania pri spájaní rôznych materiálov.

09.11.2022 | 09:00 - 11:00
10Nov

Exkurzia do výrobnej prevádzky firmy Adient, určená primárne pre študentov a doktorandov FŠT.

10.11.2022 | 09:00 - 11:00
08Nov

Prednáška spojená s ukážkou mobilných aplikácii pre priemyselnú prax.

08.11.2022 | 10:00 - 12:00
08Nov

Trh pracovných príležitostí. Stretnutie zamestnávateľov a študentov za účelom nadviazania kontaktov a možnej budúcej spolupráce...

08.11.2022 | 10:00 - 12:00
07Nov

Prednáška Ing. Michala Lomena z firmy SPECTRO APS, s.r.o. Martin na tému analýzy chemického zloženia...

07.11.2022 | 12:15 - 14:15
09Nov

Príspevky odborníkov na vybrané témy k voľbám do orgánov samospráv 2022 a následne diskusia s...

09.11.2022 | 11:00 - 13:00