Trnava

07Jún

Kurz je realizovaný počas letného semestra 2022/2023. Je určený najmä študentom 1. ročníka II.stupňa VŠ...

13.02.2023 - 31.08.2023
27Okt

Prednáška pre študentov doktorandského štúdia

27.10.2022 | 09:00 - 10:30
08Dec

Každoročne organizovaná medzinárodná konferencia so zameraním na prezentáciu prác doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov v...

08.12.2022 | 09:00 - 16:00
07Nov

Prednáša Mgr. Andrea Preissová Krejčí, Ph.D. na tému: "Příběhy dětských válečných uprchlíků" z Fakulty veřejných...

07.11.2022 | 09:00 - 11:30
10Nov

1/ Otvorenie Centra 2/ Rokovanie s ÚSV ROS pod MV SR 3/ Modelová tímová práca...

10.11.2022 | 12:00 - 15:00
30Nov

Konferencia PUBLICY 2022, ktorú každoročnej organizuje Katedra politických vied FSV UCM v Trnave.

30.11.2022 | 09:00 - 16:30
07Nov

Výstava výrobkov klientov zariadení sociálnych služieb, v ktorých študenti katedry vykonávajú odbornú prax.

07.11.2022 - 13.11.2022
08Nov

Seminár pre študentov so špecifickými potrebami.

08.11.2022 | 10:00 - 14:00
08Nov

Kolokvium Katedry sociálnej práce o využití praktických skúseností študentov z odbornej praxe.

08.11.2022 | 10:00 - 13:00