Filtrované podujatia: 16

Zrušiť filter
15Nov

Ústav pre právne otázky náboženskej slobody TU, PF a Ústav pre cirkevné a konfesné právo...

15.11.2022 | 09:00 - 12:00
15Nov

Cieľom je zvyšovanie právneho vedomia študentov maďarskej národnosti v oblasti dobrovoľníctva. Sympózium podporí ARMS a...

15.11.2022 | 10:00 - 12:00
15Nov

Do oblasti hygienických potrieb počas menštruácie vstupujú nové pokročilé materiály a technológie, ktoré sa snažia...

15.11.2022 | 10:45 - 12:30
15Nov

Prednáška pre študentov a širokú verejnosť na tému materiálov na výrobu nábytku a tvorbu interiéru.

15.11.2022 | 11:20 - 13:00
15Nov

Prezentácia oddelení (Life, Risk, Non-life) Zurich Insurance Company Bratislava a pozvánka na event Zurich Open...

15.11.2022 | 15:11 - 15:11
15Nov

TU v Trnave, Právnická fakulta s spolupráci s Potravinárskou komorou Slovenska a Slovenským zväzom spracovateľov...

15.11.2022 | 15:45 - 17:00