Prešovský kraj

27Okt

Cieľom sympózia je prezentácia originálnych názorov, úvah, poznatkov, ako aj vlastných výsledkov vedecko-výskumnej činnosti v...

27.10.2022 | 09:00 - 18:00
10Nov

Cieľom vedeckého workhshopu ESPM 2022 je v zmysle záverov a poznatkov ESPM 2015 a následných...

10.11.2022 - 11.11.2022
11Nov

Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV pre Vás pripravila pozorovanie nočnej oblohy. Podujatie sa uskutoční v...

11.11.2022 | 16:30 - 22:30
24Nov

Je kvalita ešte stále technickou disciplínou alebo filozofiou postavenou na hodnotovej orientácii firmy, spoločenstva, jednotlivca?...

24.11.2022 | 09:00 - 12:00
19Okt

The event is a biennial international forum which gives room for scientists, experts in computer...

19.10.2022 | 13:05 - 13:05
09Nov

Cieľom 49. medzinárodnej konferencie je oboznámenie širokej zváračskej verejnosti s výsledkami výskumu a vývoja v...

09.11.2022 - 12.11.2022
10Nov

7. ročník prvého slovenského filozofického festivalu organizovaného pri príležitosti Svetového dňa filozofie UNESCO. Deň a...

10.11.2022 - 11.11.2022