Trenčiansky kraj

09Nov

Diskusia k výsledkom projektu VEGA 1/0718/22 v 1. roku riešenia.

09.11.2022 | 10:00 - 12:00
08Nov

Prednáška pre študentov univerzity o dôležitosti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, právne súvislosti, prípady...

08.11.2022 | 12:30 - 14:30
10Nov

Medzinárodná vedecká konferencia „Výzvy, trendy a inšpirácie na trhu práce“ nadväzuje na predchádzajúce úspešné konferencie...

10.11.2022 - 11.11.2022
08Nov

Workshop pre študentov druhého ročníka inžinierskeho štúdia o využití databáz vedeckých výskumov pre spracovanie tém...

08.11.2022 | 12:30 - 14:00
07Nov

Ako reagujeme, keď narazíme na korupciu či podvody v práci? Čo nás motivuje a čo...

07.11.2022 | 14:10 - 16:10
07Nov

Výberová prednáška s úspešnými podnikateľkami o začiatkoch podnikania, problémoch podnikania a pod.

07.11.2022 | 10:00 - 12:00
10Nov

Cieľom konferencie je prezentovať nové trendy z oblasti ošetrovateľstva a pôrodnej asistencie so zameraním na...

10.11.2022 - 11.11.2022
10Nov

Cieľom prednášky je informácia novej vyhlášky o CREPČ a CREUČ účinnej od 1.2.2022. Prehľad zmien...

10.11.2022 | 12:00 - 12:30
10Nov

Cieľom seminára je poskytnúť základné informácie o Univerzitnej knižnici TnUAD v Trenčíne a jej službách....

10.11.2022 | 11:00 - 12:00
09Nov

Prezentácia nových poznatkov v oblasti ošetrovateľstva a verejného zdravotníctva so zameraním na starostlivosť o duševné...

09.11.2022 | 09:00 - 17:30