Banská Bystrica

08Nov

Prednáška je určená študentom filologického zamerania a záujemcom, ktorí sa chcú dozvedieť viac o personálnych...

08.11.2022 | 13:00 - 13:40
08Nov

Podujatie je adresované študentom filologického zamerania a záujemcom o významných svetových vedcov z rôznych odborov.

08.11.2022 | 12:15 - 12:55
08Nov

Podujatie je realizované v rámci podpory írskeho jazyka a kultúry na Filozofickej fakulte UMB.

08.11.2022 | 11:25 - 13:00
07Nov

Cieľom podujatia je priblíženie výskumných zámerov, ktoré realizuje KTVŠ a to tak, aby hlavní riešitelia...

07.11.2022 | 18:00 - 19:00
08Nov

Neformálne stretnutie študentov a učiteľov s cieľom vzájomného spoznania sa a overenia vedomostí.

08.11.2022 | 16:00 - 18:00
30Nov

Kvalitatívny výskum predstavuje ucelený a komplexný systém poznávania objektívnej reality s cieľom získať exploratívny prístup...

30.11.2022 | 13:00 - 15:00
16Nov

Systematická prehľadová štúdia predstavuje systematické zhromažďovanie, vyhodnocovanie a syntézu zistení z viacerých samostatných primárnych štúdií...

16.11.2022 | 13:00 - 15:00
07Nov

Katedra pedagogiky a andragogiky PF UMB pozýva komunitu študentov, učiteľov a iných zamestnancov, ktorí sa...

07.11.2022 | 14:30 - 14:40
09Nov

Cieľom prednášky je priblíženie ambivalentného charakteru techniky a technológií, ktoré na jednej strane predstavujú skutočné...

09.11.2022 | 13:00 - 14:30
10Nov

Prednáška Paul McCartney ako básnik (v angličtine) sa zaoberá vybranými textami legendárneho hudobníka P. McCartneyho,...

10.11.2022 | 15:30 - 16:30