Bratislavský kraj

09Nov

29. Posterový deň s medzinárodnou účasťou „Transport vody, chemikálií a energie v systéme pôda-rastlina-atmosféra“ v...

09.11.2022 | 08:00 - 16:00