verejnosť

15Nov

Cieľom je zvyšovanie právneho vedomia študentov maďarskej národnosti v oblasti dobrovoľníctva. Sympózium podporí ARMS a...

15.11.2022 | 10:00 - 12:00
08Nov

Prezentovanie možností využitia sady geometrickej stavebnice Poly-Universe v hravom vyučovaní matematiky a posilnení interdisciplinárnych vzťahov.

08.11.2022 | 08:50 - 10:20
09Nov

Prezentácia čiastkových výsledkov projektu APVV-18-0115 „Jazyk v meste – dokumentovanie multimodálnej semiosféry jazykovej krajiny na...

09.11.2022 | 10:30 - 12:00
08Nov

Pohľad do vysokohorskej turistiky. Prednášajúci Mgr. Attila Bognár.

08.11.2022 - 21.10.2022
11Nov

Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV pre Vás pripravila pozorovanie nočnej oblohy. Podujatie sa uskutoční v...

11.11.2022 | 16:30 - 22:30
11Nov

Chceli by ste študovať na vysokej škole, no stále netušíte, čo? 🤔 My vás presvedčíme,...

11.11.2022 | 08:20 - 13:10
07Nov

Nie sme zďaleka takí racionálni, ako si o sebe radi myslíme. Veríme konšpiráciám, pseudovede, či...

07.11.2022 | 16:00 - 17:00
08Nov

Prezentácia aktuálnych postupov pri kardiopulmonálnej resuscitácii podľa aktuálne platných guidelines ERC 2021. Účastníci si prakticky...

08.11.2022 | 11:00 - 12:30
08Nov

Podujatie je zamerané na zdravý životný štýl, duševnú hygienu a poradenstvo v prevencii civilizačných chorôb...

08.11.2022 | 09:00 - 13:00
10Nov

Prezentácia bude pozostávať z niekoľkých častí: prehliadka laboratórneho vybavenia, popis analýzy metabolitov ftalátov zo vzoriek...

10.11.2022 | 11:15 - 12:15