Filtrované podujatia: 43

Zrušiť filter
08Nov

Aktivity pre základné a stredné školy od 8.11. do 10.11.2023 v čase od 9:00 do...

08.11.2023 - 10.11.2023
08Nov

Poslaním kongresu je prezentovať a vymieňať si najnovšie poznatky a skúsenosti v oblasti logistiky a...

08.11.2023 - 10.11.2023
08Nov

Medzinárodná vedecká konferencia v rámci TVT organizovaná Podnikovohospodárskou fakultou Ekonomickej univerzite v Bratislave so sídlom...

08.11.2023 - 10.11.2023
09Nov

Festival vedy a techniky AMAVET (FVAT) vstupuje do svojho 26. ročníka, FVAT je postupová súťažná...

09.11.2023 - 10.11.2023
09Nov

Medzinárodný vedecký workshop ESPM 2023 bude tento rok zameraný na tému: \"Zelené prístupy v podnikaní...

09.11.2023 - 10.11.2023
10Nov

Ambíciou podujatia - medzinárodnej vedeckej konferencie je načrtnúť, skúmať a prezentovať najdôležitejšie aspekty a výsledky...

10.11.2023 - 12.11.2023
10Nov

Pozvaná odborná prednáška spojená s diskusiou so spoločnosťou Holcim European Business Services v rámci programu HONORIS...

10.11.2023 | 08:00 - 13:00
10Nov

Katedra správneho práva, práva ŽP a finančného práva TU v Trnave, Právnickej fakulty počas podujatí...

10.11.2023 | 09:00 - 14:30
10Nov

Cieľom podujatia je priblížiť žiakom prácu archeológov a využívanie moderných technológií pri výskume a prezentácii...

10.11.2023 | 09:00 - 11:00
10Nov

Olympiáda je určená najmä pre študentov maturitného ročníka stredných škôl. Jedná sa o vedomostnú súťaž,...

10.11.2023 | 09:00 - 15:00