Trenčiansky kraj

08Nov

Seminár je realizovaný ako jeden z výstupov projektu INTERREG SR-ČR Digitalizácia a inovácia vzdelávania v...

08.11.2022 | 13:00 - 14:30
07Nov

Cieľom prezentácie je predstaviť čitateľovi výsledky vedeckovýskumných aktivít pracovníkov Fakulty zdravotníctva TnUAD v aktuálne vypracovaných...

07.11.2022 - 11.11.2022
07Nov

Podujatie je zamerané na popularizáciu vedy a techniky medzi študentmi stredných škôl, žiakmi základných škôl,...

07.11.2022 - 08.11.2022
07Nov

Podujatie je zamerané na propagáciu fakulty a prezentáciu možností štúdia na FPT TnUAD v Púchove....

07.11.2022 - 08.11.2022
17Okt

Pozorovanie vlastností minerálov - kombinované podujatie k rovnomennej výstave.

17.10.2022 - 22.12.2022