Filtrované podujatia: 101

Zrušiť filter
09Nov

Prednáška bude tematicky orientovaná na predstavenie možností rozvoja vybraných zložiek myslenia dôležitých pre stimuláciu schopnosti...

09.11.2022 | 08:00 - 08:45
09Nov

Cieľom workshopu je predstaviť zamestnávateľov v ošetrovateľskej profesii, posilniť spoluprácu pri získavaní praktických zručností študentov...

09.11.2022 | 08:00 - 15:00
09Nov

Interaktívna prednáška o zaujímavostiach ľudského tela, na ktoré ste sa hanbili spýtať. Objavte kosti, orgány...

09.11.2022 | 08:30 - 09:30
09Nov

Cieľom podujatia je rozvoj čítania s porozumením v cudzom jazyku, rozvoj nevyhnutného interferenčného myslenia u...

09.11.2022 | 08:50 - 09:35
09Nov

V živote sa stretávame s mnohými údajmi, ktoré navzájom spolu súvisia, sú na sebe závislé....

09.11.2022 | 08:50 - 10:30
09Nov

Cieľom seminára je vytvoriť priestor na prezentáciu výsledkov vedeckovýskumnej činnosti jednotlivých účastníkov vedeckého seminára z...

09.11.2022 | 09:00 - 13:00
09Nov

Diamant je kryštalická forma uhlíka s jedinečnými fyzikálnymi a chemickými vlastnosťami. Najkrajšie a najväčšie diamanty...

09.11.2022 | 09:00 - 10:00
09Nov

Pozývame Vás nazrieť do tajov vedy. Dozviete sa veľa zaujímavého o polyméroch, že polyméry nie...

09.11.2022 | 09:00 - 15:00
09Nov

Interaktívny seminár: služby knižnice, používanie online katalógov, archívov, vyhľadávanie odbornej literatúry, využívanie e-zdrojov. Prednášatelia: knihovníci...

09.11.2022 | 09:00 - 10:00
09Nov

Dve jazykovedné a 2 literárnovedné interaktívne aktivity KSJaL zrealizuje na požiadanie učiteľov zo SPŠD v...

09.11.2022 | 09:00 - 13:00