Filtrované podujatia: 13

Zrušiť filter
01Okt

Ôsmy ročník esejistickej súťaže sa týka (filozofického) hľadania ciest z personálnych kríz a neistôt súčasnosti....

01.10.2022 - 30.11.2022
17Okt

Pozorovanie vlastností minerálov - kombinované podujatie k rovnomennej výstave.

17.10.2022 - 22.12.2022
03Nov

Vystrihni si svoje puzzle a budeš mať obrázok urýchľovača. 6 MV urýchľovací systém s vysokým...

03.11.2022 - 30.11.2022
10Nov

Priblížiť verejnosti práce študentov Katedry výtvarnej výchovy zo študijného pobytu v Železnom. Prezentácia prác študentov...

10.11.2022 - 30.06.2023
22Nov

Ars et educatio je medzinárodná vedecká konferencia zameraná na reflexiu problematiky umeleckého vzdelávania na rôznych...

22.11.2022 - 23.11.2022
23Nov

Vedecko-odborná konferencia zameraná na aktuálne výzvy v podpore zdravia, v hygiene výživy, v hygiene detí...

23.11.2022 | 08:00 - 13:45
23Nov

Cieľom pozvanej prednášky je priblížiť a komparovať vybrané sviatky v USA na základe vlastnej skúsenosti...

23.11.2022 | 08:10 - 09:30
23Nov

Školenie - exkurzia pre všetkých študentov fakulty, ktoré sa bude konať v priestoroch knižnice na...

23.11.2022 | 09:30 - 10:30
23Nov

Kurzy v sólovom speve budú zamerané na praktické štúdium rozpracovaných árii a korekciu individuálnych technických...

23.11.2022 | 13:00 - 17:00
23Nov

Ústav pre právne otázky náboženskej slobody TU, PF a Ústav pre cirkevné a konfesné právo...

23.11.2022 | 13:30 - 15:30