Prešovský kraj

08Nov

Prezentácia, prednáška a ukážky cvičebných programov pre študentov. Hlavným cieľom predkladaného stimulačného programu je oboznámenie...

08.11.2022 | 10:00 - 12:00
08Nov

Do popredia sa dostávajú dramatické hry na improvizáciu s dejom, ktoré umožňujú aktérom v tvorivom...

08.11.2022 | 13:00 - 14:00
07Nov

Prednáška približujúca alternatívnu, dynamicky sa rozvíjajúcu formu turizmu, ktorú pestujú ľudia so záujmom o adrenalínové...

07.11.2022 | 09:45 - 10:30
11Nov

Arabia Felix je latinské označenie juhu Arabského polostrova. Už v minulosti bolo toto územie známe...

11.11.2022 | 10:30 - 11:30
11Nov

Interaktívne premietanie 360° videí a fotografií prostredníctvom okuliarov pre virtuálnu realitu doplnené sprievodným výkladom lektora...

11.11.2022 | 08:30 - 12:00
07Nov

Príbeh Miša Figuru: od vedeckej hračky ku kúzelnej fyzike

07.11.2022 | 16:00 - 17:15
07Nov

Interaktívna výstava vedeckých hračiek so sprievodným slovom Ing. Beáty Puobišovej počas vernisáže, ktorá bude 7.11.2022...

07.11.2022 - 11.11.2022
09Nov

V stredu, 9.11. Vás na Astronomickom ústave SAV, v. v. i. prevedieme Slnečnou sústavou, najprv...

09.11.2022 | 17:00 - 22:00
11Nov

Mozog je najzložitejšou štruktúrou, akú máme. Je riadiacim centrom všetkých našich pohybov, myšlienok, rozhodnutí, či...

11.11.2022 | 10:00 - 12:30
28Okt

Cieľom sympózia je prezentácia originálnych názorov, úvah, poznatkov, ako aj vlastných výsledkov vedecko-výskumnej činnosti v...

28.10.2022 | 09:00 - 12:00