Filtrované podujatia: 43

Zrušiť filter
10Nov

Meranie prístrojom InBody trvá pár minút, je neinvazívne a poskytuje výsledky o Vašom tele na...

10.11.2023 | 09:00 - 12:00
10Nov

Na sympóziu sa bude diskutovať o dvojjazyčných situáciách v súvislosti s maďarskou menšinou v Karpatskej...

10.11.2023 | 09:00 - 13:00
10Nov

Exkurzia zameraná na spoznávanie vodného vtáctva spojená s odchytom vtákov v príbrežných oblastiach. Exkurzia je...

10.11.2023 | 09:00 - 16:00
10Nov

Študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou, na ktorej budú prezentované výsledky výskumov získaných v rámci...

10.11.2023 | 09:00 - 18:00
10Nov

Študenti prekladateľstva a tlmočníctva i učiteľstva Bc. aj Mgr. štúdia na Filozofickej fakulte UMB majú...

10.11.2023 | 09:00 - 13:30
10Nov

Prednáška Ing. Ondreja Straku bude realizovaná počas hodiny INF triedy Kvinta, bude nahrávaná, záznam zverejníme...

10.11.2023 | 09:30 - 10:20
10Nov

Sedem zložiek okolia geografického priestoru ho výrazne determinuje. Opíšeme tri planetárne zložky: zloženie, pohyb a...

10.11.2023 | 09:40 - 10:30
10Nov

Podujatie je zamerané na prezentáciu študijného odboru fyzioterapia. Prezentácia odboru fyzioterapia sa bude zaoberať ukážkami...

10.11.2023 | 10:00 - 12:00
10Nov

Podujatie je zamerané na prezentáciu študijného odboru PA. Prezentácia odboru pôrodná asistencia sa bude zaoberať...

10.11.2023 | 10:00 - 12:00
10Nov

Podujatie je zamerané na prezentáciu študijného odboru UZS - praktické ukážky poskytovania PP pri vybraných...

10.11.2023 | 10:00 - 12:00